Jätteestä uusia tuotteita – näin rakennetaan vihreämmin

Euroopassa syntyy vuosittain 500 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. Suurin osa siitä päätyy kaatopaikalle tai käyttökohteisiin, jossa tässä materiaalissa piilevä potentiaali ei koskaan pääse muuttumaan uudeksi tuotteeksi. Esim. purkubetoni usein päätyy tienpohjaan, vaikka sille olisi myös arvoa lisääviä jalostusmahdollisuuksia.

Kiertotalouden lähtökohta tulee olla materiaalien pitäminen kierrossa ja niiden arvon säilyttäminen tai kohentaminen. Jos materiaalin matkan pää on poltossa tai maantäytössä, on hukattu hieno mahdollisuus kestävään liiketoimintaan. Jotta homma saadaan oikein toden teolla rokkaamaan, tarvitaan apuun vielä lainsäätäjää selkeyttämään materiaalien uusikäytön mahdollisuuksia ja jouhevoittamaan kiertotaloutta.

Maantäytöstä hyötykäyttöön

Me EcoUpin ekoistit ajattelemme, että materiaalit pitää saada hyötykäyttöön – ei dumpata maantäyttöön. Siksi me:

  • Kehitämme energiatehokasta tuotantoteknologiaa ja metodeja purku- ja rakennusjätteen uudelleen käyttämiseksi uusina, puhtaina ja laadukkaina raaka-aineita erilaisissa lopputuotteissa.
  • Kehitämme menetelmiä  jätepohjaisten uusioraaka-aineiden käyttämiseksi erilaisissa rakentamisen tuotteissa.
  • Tuotamme itse laadukkaita ja ekologisia rakentamisen tuotteita antamalla hylätyille materiaaleilla niille soveltuvan uuden elämän uudessa, hyödyllisessä tuotteessa. Samalla ymmärrämme paremmin asiakkaidemme prosesseja.

Otetaan käsittelyyn purkuvilla

Purkuvillan uusi elämä alkaa, kun erä purkutyömaalta kerättyä mineraalivillaa tulee käsiteltäväksi. Ensimmäiseksi jätekasasta siivotaan pois muut jakeet, kuten muovi ja puu. Muista jakeista puhdistettu purkuvillamassa murskataan raekokoon.

Tämän jälkeen otamme raekokoisen materiaalin ja prosessoimme sen hyvin hienojakoiseksi jauheeksi hyvin energiatehokkaalla tavalla. Tuloksena on geopolymeeriraaka-ainetta, joka voidaan aktivoida  jolloin siitä syntyy geopolymeeri. Geopolymeerit ovat ympäristöystävällinen korvaaja neisteellisille materiaaleille, joita rakennusala tarvitsee mm. pihakivien, tiilien ja laastin valmistamiseksi.

Jauhettu raaka-aine vai geopolymeeri?

On tilanteita, joissa on järkevää käyttää puhdistettua ja jauhettua geopolymeeriraaka-ainetta ilman aktivaattoreita. Esimerkkinä betonin valmistaminen ja sementin osittainen korvaaminen uusioraaka-aineella. Mutta kun raaka-aine aktivoidaan, tehdään geopolymeereiksi, kasvavat jätteestä valmistetun uuden raaka-aineen käyttötavat huimasti. On mahdollista valmistaa tuotteita, jotka koostuvat kokonaan uusioraaka-aineista.

Missä piilee business?

Vihreän rakentamisen edistäminen tarjoaa meille ja meidän asiakkaillemme mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan ja arvonluontiin. Tarkastellaan vielä lyhyesti arvoketjua:

  • Kierrätystoimijat:  Lisensoimalla teknologiaamme kierrätyslaitokset – lähellä suurimpia jätevirtoja – voivat muuttaa useita jätejakeita arvokkaammiksi raaka-aineiksi ja myydä niitä eteenpäin.
  • Rakennustuotteiden valmistajat:  Uuden, jätepohjaisen, raaka-aineen avulla erilaisten rakennustuotteiden valmistajat voivat vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja haitallisia päästöjään. Tämä on tärkeää myös regulaation kannalta, joka yhä tarkemmin kiinnittää huomiota rakennusmateriaalien valmistamisen ympäristövaikutuksiin.
  • Rakennuttajat: Arvoketjun loppupäässä rakennuttajat voivat vähentää projektiensa hiilijalanjälkeä hyödyntämällä vähähiilisiä tai hiilineutraaleja rakennusmateriaaleja ja vastata näin paremmin muuttuvaan regulaatioon. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on omiaan kannustamaan myös rakennuttajia valitsemaan entistä ympäristöystävällisempiä materiaaleja.

Lue lisää:

Rakentamisen elinkaaritarkastelu ja hiilibudjetit

Rakentaminen kaipaa toimivia kiertotalousratkaisuja