Kiertotaloudesta kasvua jo vuodesta 1979

Kiertotalous-sana yleistyi puheessa 2000-luvulla, mutta EcoUpin kiertotaloustarina alkaa jo vuodesta 1979. Nykyisin lähes 90 % yhtiön liikevaihdosta perustuu kiertotalouden tuotteille.

Ecoup palkittiin hiljattain valtakunnallisella Vuoden Kiertotalousteko -palkinnolla ACEF2022 Arctic Circular Economy Forumissa. Palkintoa perusteltiin näin:

”Tänä keväänä EcoUp sai patentin monistettavalle teollisen kiertotalouden innovaatiolle, jossa hankalasti kierrätettävä mineraalivilla saadaan uudeksi raaka-aineeksi esimerkiksi sementin valmistukseen. Juuri tällaisia ratkaisuja teollinen kiertotalous tarvitsee”, Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila sanoo.

”Kiertotalous on toimiala, jossa ei välttämättä tule pikavoittoja, mutta EcoUp on erinomainen esimerkki siitä, että pitkäjänteinen työ kannattaa ja luo elinvoimaa. Toivomme, että Ecoupin yritystarina innostaa uusia toimijoita vihreän siirtymän liiketoimintaan”, Kiertotalouskeskuksen viestintäasiantuntija Soile Suvanto sanoo.

Mistä kaikki sitten alkoi?

Kotikeräyspaperista se alkoi

EcoUpin tarina alkaa kotikeräyspaperista valmistetusta sellueristeestä ja Kymen Puhallusesitevillan perustamisesta vuonna 1979. Tuohon aikaan eristemarkkinoita hallitsivat mineraalivillaeristeet ja energiakriisin jälkeen rakennettiin tiiviisti, ehkä jopa liian tiiviisti kuten myöhemmin havaittiin. Vaati kaukokatseisuutta ryhtyä valmistamaan kierrätetystä puukuidusta lämmöneristettä teollisessa mittakaavassa. Samalla se oli myös eräänlainen paluu eristämisen juurille, sillä hengittävää paperikuitua ja purua käytettiin ennen laajalti rakentamisessa.

Kotikeräyspaperista valmistettava eristeemme sai nimen Ekovilla 90-luvun taitteessa. Nykyisin on Ekovilla vastaus moniin vihreän rakentamisen haasteisiin: Nettohiilinegatiivisena rakennusmateriaalina se on omiaan kutistamaan rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä. Tehokkaasti ilmaa sitovan kuiturakenteensa ansiosta se on erinomainen eriste, joka auttaa kutistamaan asumisenaikaisia päästöjä. Hengittävänä eristeenä Ekovilla on pitkäikäinen valinta, ja kun rakennus tulee käyttöikänsä päähän, on Ekovilla edelleen hyödynnettävissä eristeenä. Hiilineutraalius, uusiokäytettävyys, resurssiviisaus, varsinainen all-in-one.

Tutustu Ekovillaan!

Mineraalivillasta uusia versoja

EcoUpin kiertotalouden kasvutarina sai jatkoa yrityskaupan myötä, kun Eko-Expert tuli osaksi konsernia. Eko-Expert toi mukanaan osaamista mineraalivillojen uusiokäytöstä periaatteella ”sivuvirroista puhallusvilloiksi”. Ylijäämää ja leikkuupaloja kuidutettiin omalla teknologialla eristämisen käyttöön.

Merkittävä edistysaskel yhtiön kiertotaloustarinassa otettiin, kun yhtiö kehitti menetelmän mineraalipohjaisten rakennus- ja purkujätteiden uusiokäyttöä varten. Ratkaisun avulla purkukohteista kerättävä mineraalipohjainen jäte, erityisesti mineraalivilla, voidaan puhdistaa, murskata ja jauhaa uusien tuotteiden raaka-aineeksi energiatehokkaalla tavalla. Uusioraaka-ainetta voi hyödyntää mm. betoniteollisuudessa sementin korvaajana. Menetelmälle myönnettiin patentti maaliskuussa 2022. Aikaisemmin maantäyttöön dumpattu materiaali saakin nyt uuden elämän osana uusia tuotteita, ja kierrätysalan toimijat saavat mahdollisuuden uudenlaiseen liiketoimintaan uusiomateriaalin tuottajina.

Tutustu EcoUp WasteX:ään!

Kiertotalous kasvaa kasvamistaan ja osaajat sen mukana

Me EcoUpilla ajattelemme, että kiertotaloutta kirittävät ratkaisumme ja hiilineutraalit tuotteemme ovat etunenässä raivaamassa vihreän rakentamisen polkua. Samalla syntyy kannattavaa liiketoimintaa meille ja meidän kumppaneillemme. Tulevaisuudessa kasvu perustuu kiertotalouden osaamiselle ja kestäville toimintamalleille, lineaarinen talous on tullut tiensä päähän.

Tutustu yhtiöön ja merkkipaaluihin!

 

Kirjoittaja

Sanna Räsänen

Ekoisti, EcoUp