Lisäeristämällä parannetaan energiatehokkuutta

Energian korkea hinta herättää huolta kaikkialla ja sähkön hintahuippuja vasta odotellaan. Talvi on tulossa ja tiedämme, että rakennuksen energiakuluista jopa puolet syntyvät kodin lämmittämisestä. Tiedämme myös että, valtaosa hukkalämmöstä livahtaa harakoille kodin yläpohjan kautta. Siksi rakennuksen yläpohja lisäeristäminen on erittäin tehokas tapa leikata asumisen kustannuksia.

Rakenteellisen energiatehokkuuden parantaminen yläpohjan lisäeristämisen avulla on takuuvarma keino leikata sähkökustannuksia ja samalla kutistaa asumiseen liittyviä päästöjä. Tähän toimeen moni omakotiasuja onkin jo tarttunut, mutta myös päättäjiltä odotetaan ratkaisuja:

Euroopan komission julkistama REPowerEU-suunnitelma tähtää vihreän siirtymän vauhdittamiseen energiansäästön, energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden parantamisen keinoin. Suunnitelma kannustaa EU-jäsenvaltioita  toteuttamaan energiansäästöä edistäviä verotuksellisia toimenpiteitä, kuten alentamaan alv-kantoja, joita sovelletaan energiatehokkuutta parantaviin mm. lämmitysjärjestelmiin ja rakennusten eristykseen.

Energiatehokkuuden parantamista tukevat veropäätökset kantaisivat pitkälle tulevaisuuteen: Ne toisivat apua kotitalouksille akuutissa energiakriisissä tulevan talven aikana, mutta samalla olemassa oleva rakennuskanta muuttuisi vähäpäästöisemmäksi varsin pienellä vaivalla. Näitä päätöksiä toivomme näkevämme pian.

Miksi yläpohjan lisäeristäminen?

Lisälämmöneristämisellä tarkoitetaan tavallisimmin lisäeristeen asentamista rakennuksen yläpohjaan, rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennusten yläpohjat edustavat suurta yhtenäistä pintaa rakennusvaipan pinta-alasta, ja valtaosa lämpöhukasta syntyy yläpohjan kautta. Siksi yläpohjien lisäeristämisellä voidaan saavuttaa merkittävä parannus rakennuksen energiatehokkuudessa. Käytännössä se voi tarkoittaa sähkölämmitteisen omakotitalon asukkaalle kymmenien prosenttien säästöä sähkökuluissa.

Tutustu laskelmiin! 

Yläpohjan lisälämmöneristäminen ei tavallisesti vaadi koskemista rakenteisiin. Lisäeristämisen hyöty kestää  rakennuksen koko elinkaaren ajan vaatimatta ylläpitoa.

Yläpohjan eristemateriaalin merkitys energiatehokkuudelle

Aamulehti (17.8.2022) nosti esille Tampereen yliopistossa käynnissä olevan tutkimuksen eri puhallusvillojen eristyskyvystä. Kokeissa on ilmennyt, että eristemateriaalista riippuen yläpohjiin asennetuissa puhallusvilloissa esiintyy jopa huomattavaa lämmönhukkaa, joka poikkeaa merkittävästi eristemateriaalin laskennallisesta eristävyydestä. Ero laskennallisen eristyskyvyn ja todellisuuden välillä selittyy kattorakenteen sisälle syntyvästä normaalista ilmavirtauksesta, joka saa eristeen sisällä olevan ilman liikkeelle ja näin heikentää eristävyyttä.

Ilmavirran vaikutus eristävyyteen korostui erityisesti keveillä eristemateriaaleilla. Rakenteeltaan tiheällä selluvillalla ilmavirtaus on  puolestaan oleellisesti vähäisempi. Lämpöhukkahaastetta osaltaan ylläpitää EU-standardi, jonka pohjalta ilmanvirtaus eristeen sisällä tällä hetkellä lasketaan. Tampereen yliopiston tutkimuksen tavoitteena onkin saada standardin virheelliset raja-arvot korjatuksi. Muutoksella olisi suuri merkitys asumisen päästöjen vähentämiselle, sillä virheelliset raja-arvot mahdollistavat tällä hetkellä yltiöoptimististen eristävyyttä kuvaavien lukemien ilmoittamisen myös heikommin eristäville – enemmän päästöjä aiheuttaville – materiaaleille.

Selluvilla on energiatehokkain valinta yläpohjaan

Eristemateriaalilla on siis suuri merkitys, sillä ilmavirtauksen suuruus riippuu oleellisesti eristeen tiheydestä sekä kuiturakenteesta. Mitä hatarampi ja keveämpi eriste, sitä suurempi virtaus eristeessä tapahtuu, sitä enemmän syntyy lämpöhukkaa, päästöjä ja kustannuksia.

EcoUpin vastaus tähän energiatehokkuushaasteeseen on hiilineutraali Ekovilla-eriste. Ekovillan erityisen hiertotekniikan ansiosta paperi kuiduttuu pörröiseen, tiheään muotoon, joka estää ilmavirtausten syntymistä tehokkaasti. Ekovillan asennustiheys tavallisessa harjakattoisessa yläpohjassa on noin 30 kilogrammaa kuutiometriä kohden, jolloin ilmavirtauksia ja lämpöhukkaa ei pääse syntymään. Lisäeristeeksi sen voi lisätä minkä tahansa eristemateriaalin kaveriksi. Mikä parasta, Ekovilla on hiilineutraali eristemateriaali.

 

Ekoisti-blogi nostaa esille hiilineutraaleja, ylijäämävapaita ja energiaa säästäviä tuotteita ja ratkaisuja, joilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Lue Ekovillan sivuilta lisäeristämisestä

Ekovintti-remontti

Pyydä lisäeristyskartoitus!