Entries by

EcoUp valmistelee uutta Ekovilla-tuotantolaitosta Vantaalle

EcoUp valmistelee uutta Ekovilla-tuotantolaitosta. Tuotantolaitos pyritään saamaan toimintaan syksyn 2023 aikana. Vantaalle suunniteltu tuotantolaitos kasvattaa Ekovillan puhallusvillan tuotantokapasiteettia noin 30 prosenttia nykyiseen verrattuna. Tuotantolaitteiston investoinnin arvo on noin kaksi miljoonaa euroa ja se rahoitetaan kassavaroista. Osana suunniteltua hanketta EcoUp on tehnyt aiesopimuksen rakennettavien tuotantotilojen vuokraamisesta pitkäaikaisella vähintään 10 vuoden pituisella sopimuksella. Tuotantolaitos toteutetaan ja lopullinen […]

EcoUp sijoittui Helsingin Kierto­talousklusterin innovaatio­haasteessa toiselle sijalle

EcoUp sijoittui toiselle sijalle Helsingin kiertotalousklusterin järjestämässä innovaatiohaasteessa. Haasteessa oli tavoitteena löytää uusia mahdollisuuksia hyödyntää purkuvillajauhetta betoniresepteissä ja tuotteissa.  EcoUp osallistui 28.10.2022 Helsingin Kiertotalousklusterin järjestämään innovaatiohaasteeseen, jossa haettiin ratkaisua purkuvillajätteen hyödyntämiseen sementin korvaajana ja betonin valmistuksen päästöjen pienentämiseen. Mukana haasteessa olivat Suomen suurimmat betonialantoimijat ja kiertotalouskonserni EcoUp Oyj. Sementti on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista, johtuen […]

Rakenteellinen energiatehokkuus ja vähähiiliset materiaalivaihtoehdot

Käsillä oleva energiakriisi on nostanut asumisen kustannukset huippulukemiin. Energian hinta on ennätyskorkealla, mikä nostaa etenkin sähkölämmitteisessä talossa asuvien lämmitysenergiankustannukset moninkertaisiksi. Ratkaisuna akuuttiin vaivaan on sisälämpötilan laskemisen lisäksi villapaita, niin asukkaalle itselleen kuin rakennuksellekin. Lisäeristämällä voi saavuttaa suuriakin säästöjä lämmityskustannuksissa. Energiatehokkaat rakenteet ovat myös ilmaston kannalta hyödyllinen asia. Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä […]

EcoUp kehitti puhallusvillalle uudenlaisen muovittoman asennuskonseptin

EcoUp Oyj | Lehdistötiedote 5.10.2022 klo 9.30 Puhallusvillan muoviton asennuskonsepti perustuu puhallusvillaeristeen pakkaamiseen suoraan asennuskonttiin. Konttiasennuskonsepti tehostaa puhallusvillan asennustoimintaa ja auttaa vähentämään rakennusjätteen määrää. Puhallusvillan muoviton konttiasennusmenetelmä auttaa vähentämään rakennusjätteen syntyä, mutta samalla se parantaa asennustoiminnan tehokkuutta, kun työmaasta vastaamaan riittää yksi asentaja perinteisen kahden asentajan muodostaman työparin sijasta. – Olemme pilotoineet muovitonta konttiasennuskonseptia nyt vuoden […]

Energiatehokkuuden parantaminen osana kestävää rakentamista

Syksyn kuuma puheenaihe on nopeasti noussut sähkönhinta ja sen vaikutukset yritysten toimintaan ja kotitalouksiin. Päättäjät koettavat löytää tulevan talven haasteisiin ratkaisuja mm. kehittämällä uusia tukimuotoja. Nopeilla veropäätöksillä voitaisiin tukea kotitalouksia välittömästi ja samalla edistää asumisen päästöleikkaustavoitteiden toteutumista.  Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta osana laajaa 55-valmiuspakettiaan. Ilmastopaketilla EU tavoittelee nettopäästöjensä vähentämistä 55 prosentilla […]

Lisäeristäminen auttaa kuntien energiatalkoissa

Jämsässä tartuttiin energiatalkoisiin lisäeristämällä kiinteistöjä Energianhinta on kuluneen vuoden aikana noussut jyrkästi ja nopeasti. Sähkön hinta pakottaa niin kunnat kuin kotitaloudetkin pohtimaan keinoja leikata sähkönkulutusta. Jämsässä ryhdyttiin toimiin kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseksi jo kesällä. Lisäeristämisellä tarkoitetaan tyypillisesti lämmöneristeen lisäämistä rakennuksen yläpohjaan. Rakennusten yläpohjat edustavat suurta yhtenäistä pintaa rakennusvaipan pinta-alasta siksi sen lisälämmöneristämisellä voidaan saavuttaa […]

Lisäeristämällä parannetaan energiatehokkuutta

Energian korkea hinta herättää huolta kaikkialla ja sähkön hintahuippuja vasta odotellaan. Talvi on tulossa ja tiedämme, että rakennuksen energiakuluista jopa puolet syntyvät kodin lämmittämisestä. Tiedämme myös että, valtaosa hukkalämmöstä livahtaa harakoille kodin yläpohjan kautta. Siksi rakennuksen yläpohja lisäeristäminen on erittäin tehokas tapa leikata asumisen kustannuksia. Rakenteellisen energiatehokkuuden parantaminen yläpohjan lisäeristämisen avulla on takuuvarma keino leikata […]

Jätteestä uusia tuotteita – näin rakennetaan vihreämmin

Euroopassa syntyy vuosittain 500 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. Suurin osa siitä päätyy kaatopaikalle tai käyttökohteisiin, jossa tässä materiaalissa piilevä potentiaali ei koskaan pääse muuttumaan uudeksi tuotteeksi. Esim. purkubetoni usein päätyy tienpohjaan, vaikka sille olisi myös arvoa lisääviä jalostusmahdollisuuksia. Kiertotalouden lähtökohta tulee olla materiaalien pitäminen kierrossa ja niiden arvon säilyttäminen tai kohentaminen. Jos materiaalin matkan […]

Kiertotaloudesta kasvua jo vuodesta 1979

Kiertotalous-sana yleistyi puheessa 2000-luvulla, mutta EcoUpin kiertotaloustarina alkaa jo vuodesta 1979. Nykyisin lähes 90 % yhtiön liikevaihdosta perustuu kiertotalouden tuotteille. Ecoup palkittiin hiljattain valtakunnallisella Vuoden Kiertotalousteko -palkinnolla ACEF2022 Arctic Circular Economy Forumissa. Palkintoa perusteltiin näin: ”Tänä keväänä EcoUp sai patentin monistettavalle teollisen kiertotalouden innovaatiolle, jossa hankalasti kierrätettävä mineraalivilla saadaan uudeksi raaka-aineeksi esimerkiksi sementin valmistukseen. Juuri tällaisia […]

EcoUpille valtakunnallinen Vuoden Kiertotalousteko -palkinto

Valtakunnallinen Vuoden Kiertotalousteko -palkinto on myönnetty tiistaina 14. kesäkuuta kiertotalousyhtiö EcoUp Oyj:lle Kemissä ACEF2022 Arctic Circular Economy Forumissa. EcoUp on ansainnut Vuoden Kiertotalousteko 2022 palkinnon, koska se on tehnyt pitkäjänteistä työtä vuosikymmeniä kiertotalouden parissa, kehittänyt uutterasti ja innovatiivisesti uusia kiertotalousratkaisuja ja listautunut vastikään pörssiin. ”Tänä keväänä EcoUp sai patentin monistettavalle teollisen kiertotalouden innovaatiolle, jossa hankalasti […]