Tilinpäätöstiedote 2021: Voimakkaan kasvun ja kehityksen vuosi

Vuosi 2021 oli yhtiöllemme voimakkaan kasvun ja kehityksen vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 20 % ja suhteellinen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, huolimatta tulevaan kasvuun tähtäävistä panostuksistamme ja loppuvuodesta vaikuttaneista logistiikkakustannusten noususta. Kiitämme koko henkilöstämme tästä suorituksesta!

Eristetuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti. Levyeristeemme kysyntä ajoittain jopa ylitti valmistuskapasiteettimme. Levyeristeen tuotantokapasiteetin nostamiseen tähtäävät investointimme aloitettiin ja ne ovat edenneet suunnitellusti.

Kiertotalousteknologian kaupallistaminen ja jatkokehityshankkeet etenivät suunnitellusti, ja patentointivalmius innovaatiolle saavutettiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Patenttiprosessin tultua päätökseen 15.3.2022 ovat myynnin edellytykset nyt hyvät.

Lue tilinpäätöstiedote osoitteessa: https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/raportit_ja_esitykset