Rakentamisen muovit green deal -sopimus laittaa muovit kiertoon

 

Joulukuussa 2020 ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Muoviteollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK), Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Kemianteollisuus ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen vauhdittamaan rakentamisen muovien kiertotaloutta. (ym.fi)

On arvioitu, että tänä vuonna muovijätettä syntyisi 315 000 tonnia. Muovijätemäärä kasvaa lähes viidenneksellä nykyisestä vuoteen 2030 mennessä, ellei erityisiin toimiin ryhdytä. Muovi on jätteenä erityinen päästöjen lähde, ja kaikesta Suomen muovijätteestä noin kaksikolmasosaa päätyy energiahyödyntämiseen. Näin hukataan muovin kierrättämisestä syntyvä merkittävä liiketoiminnallinen hyöty: muovisten pakkausmateriaalien lähes koko arvo (70-105 miljardia euroa) menetetään, kun muovin käyttö rajoittuu yhteen käyttökertaan. (ym.fi)

EcoUp on sitoutunut Rakentamisen muovit Green Deal -sopimukseen. Yhtiö kierrättää Ekovilla-eristeen muovikääreet ja näin saatu kierrätysraaka-aine puhdistetaan ja granuloidaan uusiokääreen raaka-aineeksi. Uusiomuovia hyödynnetään Ekovillan oman asennusverkoston käyttöön menevissä eristevillapakkauksissa. EcoUp on myös kehittänyt puhallusvillaeristeen muovittoman konttiasennusmenetelmän.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kiertotalouden edelläkävijämaa vuonna 2025. Kunnianhimoiset tavoitteet ovat saavutettavissa, kun toimiin sitoudutaan yhdessä. Vapaaehtoisilla sitoumuksilla on oma tärkeä roolinsa, myös Rakentamisen muovit green deal -sopimuksella tulee olemaan vaikutusta näiden kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Me uskomme, että rakentamisella on edessään raikkaan vihreä tulevaisuus. Vähähiilinen rakennettu ympäristö tarvitsee kiertotaloutta ja resurssiviisasta materiaalien  hyödyntämistä. Samalla on hyvä muistaa, että kiertotalous tarjoaa taloudelliselle kasvulle valtavasti uusia mahdollisuuksia!