Revanssin toimittamista purkuvilloista valmistuu uusiomateriaalia

Borealiksen tuotantolaitoksella Porvoon Kilpilahdessa tehdään laajoja saneeraustöitä, joissa mm. eristyksiä ja rakenteita korjataan. Saneeraustöissä kertyy ns. purkuvillaa, eli käytettyä mineraalivillaa, jonka keräämisestä vastaa Revanssi Oy. Revanssi toimittaa ennen kaatopaikalle loppusijoitetun purkuvillan nyt EcoUpille uusiokäyttöä varten.

 

EcoUp Oy:n lanseeraaman ekologisen käytetyn mineraalivillan kierrättämisen menetelmän ansiosta entinen hyödyntämiskelvoton jäte päätyykin nyt uuden rakennusmateriaalin raaka-aineeksi. Samalla muun rakennusjätteen käyttökelpoisuus esim. energiajakeena kohenee:

– Meille on parempi, mikäli saamme materiaalit ohjattua kierrätykseen etusijajärjestyksen mukaisesti. Villajätettä ei voi hyödyntää energiatuotannossa ja tähän asti se on jouduttu sijoittamaan kaatopaikalle. Näin ollen EcoUpin uusi menetelmä villajätteen kierrättämiseksi on meille erittäin toivottu uudistus. Sen avulla saamme parannettua rakennusjätteestä valmistamamme polttoaineen laatua, ja vähennettyä loppusijoitukseen menevän materiaalin määrää, kertoo Revanssin myyntijohtaja Henri Kamppi.

Innovaation ekologiset hyödyt ovat monipuoliset: resurssitehokkuus paranee purkumateriaalien uusiokäytöllä, ja rakentamisen päästöt pienenevät huomattavasti. Borealikselle oli tärkeää, että kiertotalous toteutuu myös saneeraus-projektissa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti:

-Borealiksen strategian mukaisesti päämääränämme on edistää materiaalien kiertotaloutta ja vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää, niin omien tuotteiden osalta, kuin myös jätehuollossa. Positiivista on sekin, että kierrätys on myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto, yhtiön HSE Expert Anna-Maija Leino valaisee.

Mineraalivillajätteen uusiokäyttö on huomattava ekologinen edistysaskel, joka parantaa rakennusteollisuuden kierrätysastetta. Purkuvillasta valmistuu ekologista uusiomateriaalia rakennusteollisuuden tarpeisiin, mikä puolestaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Samalla säästyy selvää rahaa, sillä jätekustannukset pienenevät, kun villajätettä ei tarvitse kuljettaa kaatopaikalle. Kierrätys- ja jätehuollon toimijat saavat yhden tärkeän kanavan ennen niin haastavan jätteen käsittelyyn:

– Meidän tehtävänämme kierrätyspalveluiden tarjoajana on löytää asiakkaidemme materiaaleille parhaat jatkokäsittelykanavat, joko oman konsernin sisältä tai ulkoa. Oikealla syntypaikkalajittelulla voidaan leikata jätekustannuksia ja nostaa kierrätysastetta. Kilpilahden työmaalla tämä tarkoittaa purkuvillan erilliskeräystä ja toimittamista EcoUpin käsiteltäväksi, Henri Kamppi päättää.

Käytetty mineraalivilla muuttuu käsissämme EverFiber-kuiduksi, joka sopii mm. betonin, asfaltin  ja tiilien valmistukseen. Lue lisää!