EcoUp – Usein kysyttyä

Askarruttavatko sinua rakentamisen kiertotalous tai keinot edistää hiilineutraalia rakentamista? Ei hätää, olemme listanneet useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin. Jos kuitenkin juuri sinun kysymyksesi jää edelleen avoimeksi, voit jättää meille kysymyksen sivun lopussa olevan lomakkeen kautta. Me vastaamme sinulle mahdollisimman pian ja lisäämme kysymyksesi tälle sivulle. 

Kiertotalous & ekologinen rakentaminen

EcoUp Oy on konserni, joka yhdistää rakennusalan kiertotaloutta toteuttavat yhtiöt Ekovilla Oy:n Eko-Expert Oy:n sekä Uudenmaan Imupalvelu Oy:n. Ekovilla ja Eko-Expert edistävät rakentamisen kiertotaloutta ja ekologista rakentamista hyödyntämällä tuotteidensa raaka-aineena uusiomateriaaleja. Uudenmaan Imupalvelu puolestaan on tärkeä reitti raaka-aineen äärelle: Erilaisista työkohteista saadaan uusiokäyttökelpoista materiaalia uusien tuotteiden valmistamiseen.

EcoUp-konsernin tehtävä on tukea hiilineutraalia rakentamista sekä kehittää prosesseja ja teknologiaa rakennusmateriaalien mahdollisimman kokonaisvaltaiseksi hyödyntämiseksi. Konserniyhtiöillä on kymmenien vuosien kokemus materiaalien käsittelystä ja kiertotaloudesta.  

Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit mahdollisimman tehokkaasti. Jätteettömyys ja tuotannon sivuvirtojen haltuunotto ovat tärkeitä kiertotalouden toimia. Käytännössä tämä tarkoittaa jo käytössä olleiden materiaalien uusiokäyttöä ja uusien materiaalien ylijäämän hyödyntämistä alkuperäisestä poikkeavalla tavalla. 

EcoUp toimii upcycling-periaatteella: Me muutamme keräämämme materiaalin muotoon, jolla on entistä korkeampi laatu ja arvo.  Materiaali saa käsissämme uuden tarkoituksen, joka nostaa materiaalin arvon alkuperäistä korkeammaksi. Me valmistamme vanhasta entistä parempaa ja vähennämme samalla tarvetta neitseellisten luonnonvarojen käyttämiselle.

EcoUpin kaikki toiminta keskittyy nimenomaan materiaalien uusiokäytön mahdollistamiseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden parantamiseenKykenemme käsittelemään tehokkaasti rakennus- ja purkukohteista syntyvää materiaalia, esim. ylijäämänä tai purkutöissä kerättyä mineraalivillaa.  Lopputuloksena on entistä parempi uusioeriste tai muu, ekologisesti kestävä materiaali rakennusteollisuuden hyödynnettäväksi. 

Kiertotalous on toimintamme ydintä, lisäksi meitä ohjaavat energiatehokkuus ja hiilineutraalius. 

Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se niitä pystyy sitomaan.  Tämän vastakohtana on toiminta, joka aiheuttaa päästöjä. Tällöin puhutaan hiilijalanjäljestä. 

Hiilineutraali rakentaminen siis tarkoittaa rakentamiseen liittyvää toimintaa, joka tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy niitä sitomaan. Hiiltä sitovat toimenpiteet voivat liittyä joko rakennusmateriaalien valmistukseen ja materiaalivalintoihin, tai rakennuksen käytön aikaiseen energiankulutukseen ja sen optimoimiseen. 

Vähähiilisessä rakentamisessa pyritään minimoimaan haitalliset päästöt, mutta ei tavoitella täyttä hiilineutraaliutta. Vähähiilisyys on tärkeä askel oikeaan suuntaan!

 

Maamme hallitus pyrkii päätöksenteollaan vaikuttamaan siihen, että Suomi olisi hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. EU-tasolla on linjattu mm. rakennusjätteen kierrätysasteen nostamisesta 70 % vuoteen 2020 mennessä, Suomessa tavoite ei vielä toteudu. Mutta Me Ecoupilla olemme sitä mieltä, että tämä on järjestelykysymys jossa me voimme olla avuksi!

Rakennusteollisuuden hiilijalanjäljen leikkaaminen on yksi tärkeä toimenpide muiden hiilidioksidipäästöjä leikkaavien toimien joukossa, sillä tällä hetkellä rakentaminen tuottaa n. kolmanneksen Suomen haitallisista päästöistä, ja toisaalta rakennusalan materiaalien kierrättäminen on vielä vähäistä. 

Vähähiilisellä rakentamisella pyritään kutistamaan hiilijalanjälki mahdollisimman pieneksi. Täydellisen hiilineutraaliin rakennusteollisuuteen on vielä matkaa. Olennaista on valita rakentamisen ratkaisuja, jotka ovat omiaan sitomaan hiiltä ilmakehästä. Puurakentaminen ja puupohjaiset rakennusmateriaalit ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta: Puurakennukset toimivat hiilinieluina koko käyttöikänsä ajan. Käytön jälkeen puupohjainen materiaali on usein vielä hyvin kierrätettävissä muuhun käyttöön.  

Pienillä valinnoilla on väliä, ja niinhän sitä sanotaan, että elefanttikin syödään pala kerrallaan. Hiiltä sitovat materiaalivalinnat, kestävät rakenteet, rakennusten energiatehokkuus sekä materiaalien resurssitehokas uusiokäyttö ovat tärkeä lenkkejä ketjussa kohti hiilineutraalia rakentamista.

 

Hiilijalanjälki on kaikille tuttu, ikävältä kalskahtava sana. Hiilijalanjälki kasvaa yhteiskunnan, liike-elämän ja kotitalouksien toimissa aivan huomaamatta. Asuminen ja rakennusten lämmitys, valaistus ja kaikki käyttämämme laitteet vievät energiaa tavalla tai toisella. Liikkumiseen käytetään pääasiassa fossiilisia polttoaineita ja ruoankasvattaminen tai kaupan logistiikka aiheuttavat nekin päästöjä. Lyhyesti, aina syntyy päästöjä. 

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan juuri päinvastaista: hiilikädenjälki kasvaa, kun valitaan mahdollisimman suuren ilmastohyödyn aikaan saavia tuotteita ja palveluita. Rakentamisessa ilmastohyötyä saadaan usein aikaan valitsemalla puupohjaisia materiaaleja ja hyödyntämällä uusiomateriaaleja. Puupohjaisten tuotteiden hiilikädenjälki on niin merkittävä, että se leikkaa muidenkin tuotteiden ilmastokuormaa ja joskus jopa nollaa ne. 

 

Purkuvillan uusiokäyttö

Kun rakennus puretaan tai saneerataan, ja näistä töistä syntyvä purkuvilla tuodaan EcoUpin tuotantolaitokselle, mineraalivillan elämä eristeenä päättyy. Purkuvillasta valmistamamme raaka-aine käsitellään erilaisin menetelmin puolestaan niin, että mikrobit kuolevat.

Tavat ovat moninaiset, sillä meille toimitetaan purkuvillaa suurista teollisista saneerauskohteista mutta aivan yhtälailla pientalojen remppatyömailta. Osa villasta tulee yhteistyökumppaneidemme keräyskonteissa, osa meidän omissa Eko-Collect-konteissamme ja osa vaikkapa pienessä peräkärryssä. Kaikki käy!

Purkuvillan vastaanottamisesta perimme maksun, mutta villan toimittaminen meille uusiokäyttöä varten on edullisempaa kuin villan kuskaaminen kaatopaikalle. On tärkeää pitää materiaalit kierrossa!

Puhtaan mineraalivillan kierrättäminen on meille tuttu juttu jo vuosien takaa. Me vastaanotamme teollisuuden ylijäämävillaa, ja valmistamme siitä puhallusvillaa käytettäväksi erilaisissa rakennuskohteissa.  Voi lukea siitä lisää täältä!

Haluatko jättää meille oman kysymyksesi?

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.