EcoUp sijoittui Helsingin Kierto­talousklusterin innovaatio­haasteessa toiselle sijalle

EcoUp sijoittui toiselle sijalle Helsingin kiertotalousklusterin järjestämässä innovaatiohaasteessa. Haasteessa oli tavoitteena löytää uusia mahdollisuuksia hyödyntää purkuvillajauhetta betoniresepteissä ja tuotteissa. 

EcoUp osallistui 28.10.2022 Helsingin Kiertotalousklusterin järjestämään innovaatiohaasteeseen, jossa haettiin ratkaisua purkuvillajätteen hyödyntämiseen sementin korvaajana ja betonin valmistuksen päästöjen pienentämiseen. Mukana haasteessa olivat Suomen suurimmat betonialantoimijat ja kiertotalouskonserni EcoUp Oyj.

Sementti on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista, johtuen sen suuresta käyttömäärästä sekä sen valmistusprosessista. Rakennusalan rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnonvarojen käytön vähentämisessä on ratkaiseva. Alalla etsitään jatkuvasti uusia tapoja vähentää sekä päästöjä että materiaalien kulutusta ja uusilla innovaatioilla tulee olemaan maailmalaajuinen merkitys mm. sementin käytön vähentämisessä.

Taustalla usean vuoden työ

EcoUp on tehnyt useamman vuoden töitä jätepohjaisen sideaineen parissa ja Helsingin kaupungintalolle nousikin näyttävä osasto kierrätysbetonista valettuja lopputuotteita. EcoUp esitteli myös klusteriohjelman aikana suunnitellun uuden tuotteen, Cubecon, josta haetaan ensimmäistä kaupallista tuotetta jätepohjaiselle sideaineelle.

Cubeco on modulaarinen rakennuspala, jolla voidaan rakentaa toiminnallisia kaupunkiympäristöjä pienemmällä ilmastokuormalla. Sen runkoaineena hyödynnetään kaatopaikalle päätyvää, vaikeasti hävitettävää mineraalivillajätettä. Yhden palan valuun on käytetty noin 300 l purkuvillaa. Cubeco vastaa siis monikäyttöisyytensä lisäksi myös villajätteen loppusijoitusongelmaan. Palan hiilijalanjälki on jopa 80 % pienempi kuin neitseellisestä sementistä valetun palan.

EcoUp sijoittui haasteessa hienosti jaetulle kakkossijalle ja tapahtumasta saimme mukaan runsaasti uusia kontakteja ja upeita yhteistyömahdollisuuksia. Kiitos Helsingin kaupungille ja Kiertotalousklusterille tapahtuman järjestämisestä, upea päivä!

 

Lisätietoa innovaatiohaasteesta 

Tutustu Cubecoon